fbpx

Tedarikçi Yetkilisi veya Çalışanı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

TEDARİKÇİ YETKİLİSİ VEYA ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni; 24/03/2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile 10/03/2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, veri sorumlusu olarak işlediğimiz kişisel veriler hakkında “Tedarikçilerimizin Yetkilileri veya Çalışanlarını” bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN UNVANI

Unvanı                  : Akın Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 

Adresi                    : Esenşehir mahallesi Özfiliz sokak. No:23/1 Ümraniye/İstanbul

Telefon No           : 0 (216) 329 33 44                            Fax no   : 0 (216) 329 61 43

İnternet Adresi     : www.akınlab.com.tr

E-posta                  : d.akyurek@akinlab.com.tr

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve İŞLEME AMAÇLARI
Veri Kategorisiİşlenen Veriİşleme Amaçları
KimlikAdı, Soyadı, İmzaMal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İhale Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İletişimKurumsal Tlf, e-posta, adresMal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İhale Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Müşteri İşlemTicaret Unvanı, Çek, Senet BilgileriMal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi İhale Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
MeslekiGörev/UnvanıMal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi İhale Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
FinansBanka Hesap BilgileriMal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Hukuki İşlemDava ve Takip Dosyası Bilgileri, İhbarname ve ihtarnamelerHukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE ve HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8 inci maddesinde belirtilen veri aktarma şartlarının bulunması halinde ve yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi için mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; distribütörlere, yetkili satıcılara, hizmet alınan özel hukuk kişilerine (lojistik, güvenlik, etkinlik ve organizasyon, hukuk konularında), finans kuruluşlarına, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler; hukuki ilişkinin kurulması ve devamı sırasında veya sona ermesinden sonra doğrudan ilgili kişilerden, üçüncü kişilerden veya yasal mercilerden elde edilebilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler; formların doldurulması, verileri içeren belgelerin teslimi, elektronik posta veya sözlü iletişim yoluyla toplanabilmektedir. 

Kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmesinin kurulması veya ifası ile doğrudan ilgili olması, veri sorumlusu olan şirketimizin mevzuattan ( Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Vergi Kanunları, Kamu İhale Kanunu, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Çek Kanunu) kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 • İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler, Kanunun 11. maddesi çerçevesinde her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURUSU

İlgili Kişi bu taleplerini, Akın Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin, Esensehir Mahallesi Özfiliz Sokak No:23/1 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden d.akyurek@akinlab.com.tr e-posta adresine iletebilir.

İlgili kişinin başvurusunda bulunması zorunlu hususlar;
a) Adı/Soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
b) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi ve varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası (Başvurunun gerçek kişisel veri sahibi tarafından yapıldığını teyit etmek üzere),
c) Talep konusu ve varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeler, başvuruya eklenir.

Başvuru yazılı ise ıslak imza, elektronik yolla iletiliyorsa elektronik imza ile imzalanmalıdır.

Telefon
gdpr-image
Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu web sitesini kullanarak Veri Koruma Politikamızı kabul etmiş olursunuz.
Devamını Gör