mini VIDAS

Ürün Kodu: 99088

Ürün Katalogu

Ürün Açıklaması

mini VIDAS

Her strip yeni bir kit...


miniVIDAS her daim çalışmaya hazır

Kısa süren cihaz açılışı.
Tek "Start" tuşu ile analiz başlangıcı.
Tek doz kullanıma hazır reaktifler.
miniVIDAS'ın özel tasarımı sayesinde temizlik=bakım.
Çalışılan parametreye göre 20 dakikadan itibaren sonuç alma imkanı.
miniVIDAS'ın kompartmanlı yapısı sayesinde grup veya tek tek çalışma.

miniVIDAS ile güvenilir sonuçlar

Probsuz ve tubingsiz sistem sayesinde kontaminasyon riskine önlem.
Cihaz ve reaktifler üzerinde çalışma esnasında sürekli otokontrol.
ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) teknolojisi ile uluslararası çalışmalar ile kanıtlanmış mükemmel duyarlılık ve spesifisite.
VIDAS üzerinde geliştirilen çeşitli parametrelerin aynı kalite ile miniVIDAS üzerinde kullanımı.
Tek ve/veya toplu çalışmalarda kalibrasyon eğrisi için sadece her 14/28 günde bir rekalibrasyon.

miniVIDAS tam anlamı ile multiparametrik

6 testlik iki kompartman sayesinde farklı parametrelerin paralel şekilde çalışılması
miniVIDAS ile günlük organizasyonda kolaylık:Aynı günde doğrulanmış, güvenilir sonuçlar.
Gün geçtikçe gelişen VIDAS parametreleri (seroloji, hepatit/AIDS, antijen tespiti, ilaç düzeyleri, hormon, tümör belirteç markerleri, alerji, tiroid, hemostaz, endüstri mikrobiyolojisi.)

VIDAS sistemiyle bütünleşmiş ToRC, Brahms Procalcitonin, D-Dimer Exclusion gibi parametrelerin yanında özellikle kardiyak belirteçlerde Troponin I Ultra ve ilgi çeken Galectin-3 parametresi gibi testlerle sürekli gelişen bir test çeşitliliği sunulmaktadır.